Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Czernice Borowe
Herb Urząd Gminy Czernice Borowe

Wtorek 31.10.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Czernickie Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie

ul. St. Chełchowskiego 12, 06-415 Czernice Borowe

e-mail: czernickiestowarzyszenieas@wp.pl

https://fanimani.pl/czernickie-stowarzyszenie-aktywnych-spolecznie/

tel./fax. 23-674-60-41

Numer KRS: 0000583444

REGON: 362936586, NIP: 7611558551

Data powstania: 15 września 2015r.

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

FUNKCJA W ORGANIE REPREZENTUJĄCYM

1.

KATARZYNA KOŁAKOWSKA

PREZES

2.

MARIANNA BARBARA SOBIERAJ

ZASTĘPCA PREZESA

3.

MAGDALENA BUKOWSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

4.

 DANUTA SKOWROŃSKA

SEKRETARZ

5.

EWA JAKUBIAK

SKARBNIK

6.

BOGUMIŁA DZIERZECKA

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

7.

KOŁCON ROGOWSKA JUSTYNA JULIA

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

8.

DANUTA KRYSTYNA ADAMSKA

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ

 

Stowarzyszenie realizuje następujące cele:

 1. Inicjowanie i realizacja działań wspierających wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży poprzez:
 1. organizowanie aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży;
 2. udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych;
 3. organizowanie wszelkich form aktywizacji dzieci i młodzieży wspierających ich rozwój fizyczny, kulturalny, społeczny, gospodarczy.
 1. Inicjowanie i realizację działań na rzecz rozwoju kulturalnego w regionie poprzez:
 1. organizację działań na rzecz zachowania i rozwoju tożsamości lokalnej, tradycji, obyczajów;
 2. promocję dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym działalność wydawniczą i popularyzatorską;
 3. prowadzenie prac nad wytworzeniem i popularyzacją produktów regionalnych;
 4. organizowanie festynów, aukcji, koncertów i wystaw;
 1. Integracja mieszkańców, przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu poprzez:
 1. organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;
 2. realizację projektów i programów wspierających aktywizację zawodową oraz promocję przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej;
 3. podejmowanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami;
 4. realizację działań promujących integrację wewnątrz i międzypokoleniową.
 1. Inicjowanie i podejmowanie działań służących poprawie sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez:
 1.   realizacja programów wspierających rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy osób z niepełnosprawnością;
 2. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów turystyczno-krajoznawczych, integracyjnych oraz obozów rekreacyjno-wypoczynkowych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
 1. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym poprzez:
 1. upowszechnianie i ochrona wolności i praw obywatelskich;
 2. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 3. wspieranie i organizowanie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich, w tym wspieranie zakładania kół gospodyń wiejskich, klubów, świetlic;
 4. uczestnictwo w opracowywaniu  planów społeczno-gospodarczych w części dotyczącej rolnictwa, wsi i poszczególnych sołectw;
 5. członkostwo w ciałach konsultacyjno-doradczych przy organach administracji samorządowej w sprawach dotyczących mieszkańców wsi i ich rodzin;
 6. promocję i organizację wolontariatu.
 1. Podejmowanie działań służących zagospodarowaniu lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości i funkcjonalności.
 2. Ochrona przyrody i krajobrazu, wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki.
 3. Promocja zdrowia i zdrowego trybu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć.
 4. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem lokalnym.
Wytworzył:
Udostępnił:
Monika Łukasiak
(2016-01-20 09:54:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Łukasiak
(2016-01-20 09:55:32)
 
 
ilość odwiedzin: 1246430

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X